Den utsetter behovet for hjemmehjelp

Lisbeth Buhl, Ergoterapeut i Aabenraa Kommune.

Vi har prøvet RotoBed® som del av et prosjekt. Formålet var primært å undersøke, om sengen kunne gjøre en beboer så selvhjulpen, at behovet for hjemmehjelp for å komme inn/ut av seng kunne utsettes eller unnværes helt. Sengen ble prøvet ut hos 11 beboere, som normalt får hjelp, alle med positivt resultat.

Risikoen for trykksår er nedsatt, fordi det er mindre risiko for at huden strekkes og vris både ved inn- og utstigning og i forsøket på at finne en god liggestilling. Sengen forebygger fallulykker, og beboere med osteoporose har færre smerter og lavere risiko for brudd, fordi der er færre vridniger i kroppen.

Vi gjorde mye for å treffe målgruppen. Først med et innledende hjemmebesøk med en faglig funksjonsutredning, COPM, basert på beboeren sin egen vurdering. Deretter en utprøving av sengen i Hjælpemiddelhuset for å sikre at beboeren klarer å utnytte sengens funksjoner. Ett oppfølgende hjemmebesøk like etter utlån av sengen med en ekstra gjennomgang av betjeningen og etter 3-4 uker enda et hjemmebesøk med en sluttevaluering.

Det er viktig å gjøre et godt forarbeid i starten, så beboeren er introdusert til sengen og trygg på å bruke den. Alle er blitt mere selvhjulpne og er veldig glade for friheten, det gir både dem og deres familie, at de igjen selv kan stå opp og gå i seng.

Det er beboere med kroniske diagnoser som Parkinson og artrose, som har en begrenset mengde energi til rådighet, og da er det trist å bruke opp den på å komme seg ut av sengen. De fleste er eldre, og deres ektefeller har ofte fysiske vanskeligheter ved å hjelpe til. Med en RotoBed® får ekteparet bedre mulighet for å være mann og kone i stedet for handicappet og hjelper, så ektefellene er også veldig glade for den.

Brukere: 9 spennende cases med RotoBed®