Lymfødem RotoBed

Jeg har fått min livskvalitet tilbake

Lymfødem: Esther Søgaard, Hodsager. 77 år. Har lymfødem og kan ikke selv løfte sine ben. Fikk RotoBed® for tre år siden.

I mange år har mitt liv vært styrt av klokken. Jeg har veldig hovne ben på grunn af lymfødem, omkretsen av mine knær er 92 centimeter, så jeg kan ikke løfte de selv.

Før jeg fikk sengen, fikk jeg besøk av en hjelper opp til seks ganger om dagen. Avtalen var, at jeg skulle ligge i seng til middag klokken 12.30, så der skulle jeg være ferdig med frokosten.

Om kvelden ble jeg lagt i seng mellom 21.30 og 22.30 alt etter, hva som passet inn i kommunens program. Det var trist at jeg ikke selv kunne gå i seng, når jeg ønsket det, og enda verre, hvis jeg hadde gjester. De var jo nødt til at forlate huset, før hjelperne kom, selv om vi hygget oss og jeg satt midt i et slag kort med en god hånd. Når jeg hadde mitt toalettbesøk på natten, satt jeg å ventet på at hjelperne skulle komme og få meg i seng igjen. Det gav en veldig dårlig søvn.

Da jeg fikk min RotoBed® seng, kunne jeg plutselig komme i seng uten hjelp. Jeg sluttet med å sove fast til middag, fordi jeg fikk en mye bedre nattesøvn, og hjelpen ble satt ned til to ganger om dagen. Jeg behøvde heller ikke lenger å spise etter klokken, men etter min egen sultfølelse.

Det har gitt meg stor livskvalitet, at jeg selv kan styre min hverdag. Og regner jeg litt på tiden, som sengen sparer kommunen for, er vi visst alle glade.

Brukere: 9 spennende cases med RotoBed®